Η πλατφόρμα BookTKD και σε τι μπορεί να σας βοηθήσει

  • Διοργανωτές αγώνων.
Δημιουργήστε εύκολα την διοργάνωση αγώνων που επιθυμείτε. Με απλά βήματα μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας διοργάνωση και να δώσετε την δυνατότητα στους συλλόγους/σωματεία/ομάδες να αποστείλλουν τις συμμετοχές τους με ηλεκτρονικό τρόπο χωρις καθυστερήσεις και τυχόν λάθη.
  1. Μετα το πέρας της προθεσμίας συμμετοχών, σας αποστέλλονται σε μορφή εγγράφων .pdf όλες οι σχετικές καταστάσεις συμμετεχόντων. Επίσης γίνεται κλήρωση ανα κατήγορία και δημιουργούνται τα διαγράμματα (Pool) των αγώνων με πλήρη αριθμοδότηση ανα τεραίν. Καταστάσεις με τα διαγράμματα καθώς επίσης καταστάσεις ανα σύλλογο και κάρτες αγώνων αθλητών σας αποστέλλονται με τον ιδιο τρόπο.
  2. Επιπρόσθετα μετα το πέρας των αγώνων, αναλαμβάνουμε να δημοσιέυσουμε στην ιστοσελίδα μας τα αποτελέσματα των αγώνων (εφόσον μας έχετε προμηθευσει τα σχετικά έγγραφα)
  3. Σε αυτή την επιλογή σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω και επιπρόσθετα σας παρέχουμε κάλυψη καθόλη την διάρκεια τών αγώνων με δικό μας συνεργάτη που θα βρίσκεται στον χώρο των αγώννων και θα σας παρέχει οποια βοήθεια χρειαστεί σε επίπεδο μηχανογράφησης για την διεξαγωγή των αγώνων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.
  • Σύλλογοι-Σωματεία-Ομάδες.
  1. Δημιουργήστε λογαριασμό στο BookTKD και καταχωρήστε τους αθλητές/τριες σας. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε οποιδήποτε διοργάνωση καλύπτεται απο το BookTKD.
  2. Σε επόμενο βήμα της ανάπτυξης της εφάρμογής, θα σας παρέχεται και η ενημέρωση μετά το πέρας της κάθε διοργάνωσης σχετικά με τα αποτελέσματα τών αθλητών σας αλλα και τα γενικά αποτελέσματα και την κατάταξη σας.
  3. Επίσης ενδέχεται να σας δωθεί και η δυνατότητα να αποστείλλετε συμμετοχές αθλητών και σε διοργανώσεις που δεν καλύπτονται απο το BookTKD.